Beproeven

Hijsmiddelen dienen periodiek beproefd te worden. Dit wordt gedaan door uw hijsmiddelen te testen op een bepaalde proefbelasting. Doorstaan uw hijsmiddelen deze beproeving, dan worden deze voorzien van een nieuwe  certificering.

Hijsgereedschap
Hijsservice beschikt over meerdere trekbanken. Deze worden gebruikt voor het beproeven van hijsgereedschappen. Voor het beproeven op locatie komen wij  bij u langs met een van onze bussen voorzien van een mobiele trekbank.

 

testbank hijsservice

Universele beproevingen
In Limburg beschikt Hijsservice over een 100 ton trekbank met computerbesturing en servo-hydrauliek. In Excel kunnen beproevingscycli gedefinieerd worden die de bank automatisch uitvoert. Het verloop van de slag, de kracht en de rek worden gemeten en ook grafisch in een beproevingsrapport vastgelegd.  Dat is op papier maar ook digitaal beschikbaar. Dat maakt deze trekbank uitstekend geschikt voor het testen van alle componenten waarvan het gedrag onder druk of duurstress gemeten moet worden. De bank is uiteraard geijkt.

Shop