Certificeren

Productcertificaten van hijsmiddelen verlopen na een bepaalde tijd en zonder certificaat mogen hijsgereedschappen niet gebruikt worden. Hijsservice heeft keurmeesters in dienst, die de certificaten van producten mogen verlengen.

Werkwijze
Tijdens een certificering worden producten geïnspecteerd en gecontroleerd. Wanneer een hijsmiddel naar behoren functioneert, mag de keurmeester van Hijsservice een certificaat toekennen of verlengen. Wanneer dit niet het geval is, kan het hijsmiddel beproefd worden om het op fouten te testen. Mocht het hijsmiddel niet door de beproeving heenkomen, kunnen wij u een reparatie of een hijsmiddel ter vervanging aanbieden.

Certificatenprogramma
Met ons certificatenprogramma worden uw certificaten daarnaast optimaal beheerd.

 

 

Certificatie hijsmiddelen
Shop